Om oss

Lang erfaring!

I 1946 kjøpte Sverre Rørheim en Ford 28′ modell og startet transportvirksomhet. Fra å transportere melk, passasjerer og varer på Ombo, utviklet den lille bedriften seg til å bli en solid familiebedrift med over 40 dyktige medarbeidere og med ett bredt spekter av transportaktiviteter. Bussdrift og renovasjon har sammen med godsdistribusjon vært de viktigste satsingsområdene siden starten. Godsdelen, med lokal godsdistribusjon mellom Finnøy og Stavanger som det viktigste, var skilt ut i eget selskap, Rørheim Transport AS. Renovasjonsdelen, med avfallsinnsamling og containerutleie i Ryfylke som viktigste, ble lagt inn under datterselskapet Ryfylke Renovasjon AS. I løpet av de siste årene ble begge disse selskapene solgt og driver videre i andre navn.

Etter denne rendyrkingen av selskapet driver Rørheims Bilruter AS nå kun med persontransport i Finnøy kommune (Fogn, Halsnøy og Ombo) samt på Kvitsøy.